Kalkbrottet-Stora Vika

/fjarilarnas-dag-2018.jpg

Fjärilarnas dag 9 juni 2018, klicka på bilden för mer info

/apollofjaril-img_6569.jpgNaturens HotSpot, känd för Fjärilsstigen med 47 rödlistade fjärilsarter och sin unika flora och fauna.

Fjärilstigen en Natur-, kultur- och fjärilstig/apollofjarilen-fjarilsstigen.jpg


Kalkstenen i Stora Vikas marker har bidragit till att skapa en ovanligt rikt växt- och fjärilsliv, som dessutom är beroende av varandra på ett raffinerat sätt.

Vid kalkbrottet är det exempelvis lätt att hitta den vaniljdoftande purpurknipproten (Epipactis atrorubens), en annars i Sörmland ytterst sällsynt orkidé. En besökare slås också av de stora mängderna av blodnäva (Geranium sanguineum), kungsmynta (Origanum vulgare), spenört (Laserpitium latifolium) och på vissa platser även kattfot (Antennaria dioica).

Många svamparter är gynnade av viss kalkförekomst i berggrunden och i Stora Vika indikerar förekomsten av flera svamparter att det finns kalk i marken: läcker riska (Lactarius deliciosus), rabarbersvamp (Chroogomphus rutilus), lärkslemskivling (Gomphidius maculatus) , guldkremla (Russula aurea) och grönnopping (Entolomoa incanum).

 

 

Kalkbrottet Stora Vika är även välkänt av geologer.

Så här säger Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Geological survey of Sweden "Kalkbrottet i Stora Vika har ett stort vetenskapligt och pedagogiskt värde och utgör en nationell referenslokal som på ett viktigt sätt bidrar till att belysa den berggrundsgeologiska utvecklingen i sydöstra Mellansverige, vilket inkluderar den geologiska regionen Bergslagen och dess rikedom på mineral. Här finns för Sverige unika värden som till exempel en speciell typ av bergarten pegmatit som är av särskilt vetenskapligt intresse, i vilken Sveriges hittils enda fynd av mineralet bityit har gjorts. Här påträffades mineralen hingganit-(Y) och synchsit-(Y) för första gången i Sverige. Troligen förekommer också unika, hittils okända mineral för planeten Jorden". Mer om kalkbrottets geologi finns att läsa i spalten här till höger.