Fjärilsstigen...

Här, vid den här apollofjärilsskylten börjar Fjärilstigen, en Natur-, kultur- stig fylld med fjärilar, insekter, fågelsång, höga gröna ormbunkar, purpurknipprot och många andra vackra blommor.

/apollofjarilen-fjarilsstigen.jpg

Varje år anordnar Nynäshamns Naturskyddsförening turer runt fjärilsstigen, i brörjan av juni kan du gå med på en guidad natur och kultur tur runt fjärilstigen. I början av juli, den tiden på året då apollofjärilen flyger runt med sina stora vingar, anordnar Naturskyddsföreningen apollofjärilens dag, en dag då du kan gå med runt fjärilsstigen och besöka platser där apollofjärilen oftast brukar synas till.

Kalkstenen i Stora Vikas marker har bidragit till att skapa en ovanligt rikt växt- och fjärilsliv, som dessutom är beroende av varandra på ett raffinerat sätt. Vid kalkbrottet är det exempelvis lätt att hitta den vaniljdoftande purpurknipproten (Epipactis atrorubens), en annars i Sörmland ytterst sällsynt orkidé. En besökare slås också av de stora mängderna av blodnäva (Geranium sanguineum), kungsmynta (Origanum vulgare), spenört (Laserpitium latifolium) och på vissa platser även kattfot (Antennaria dioica).

Inventeringar har visat att Stora Vika är en av Stockholms läns artrikaste och mest värdefulla fjärilslokaler, med apollofjäril (Parnassius apollo) som flaggskepp. Sammanlagt har hittills hela 47 rödlistade fjärilsarter hittats i Stora Vika.

Längs Fjärilsstigen, en natur- och kulturstig som går runt kalkbrottet, finns skyltar med information som gör det lätt för besökare att få veta mer om områdets natur- och kulturvärden. Det finns också skyltar med lek-och-lär-uppdrag för unga besökare.

Hela området är som en lärobok i ekologi, eftersom de olika fjärilarna ofta är hårt bundna till vissa växter. Som larver behöver de en värdväxt att leva på och äta av, och som imago (fullbildad fjäril) behöver de nektarväxter för att klara sig. Apollofjärilen är ett bra exempel. Den är knuten till värdväxterna kärleksört (Sedum telephium) och vit fetknopp (Sedum album) och nektarväxter som t.ex. kungsmynta och olika tistlar. Genom att vårda floran på lämpligt sätt vårdas därmed också fjärilarna. I Stora Vika handlar vården i första hand om att se till att de kalkrika markerna inte växer igen, så att örter på marken får det ljus de behöver.

Läsa mer om fjärilar och växter som du kan upptäcka längs Fjärilsstigen i PDF här intill ”Kalk, kultur och natur i Stora Vika”.

Inventeringsrapporter om fjärilar och växter i Stora Vika finns att ladda ned från Nynäshamns Naturskyddsförenings hemsida, se länken här till höger.