Kalkbrottet och Stora Vika tillbaka i tiden

Lite kort om historian År 1946 bildades dagens Stora Vika, detta skedde på initiativ Skånska Cement (nuvarande Cementa) som planerade en cementfabrik i anslutning till en omfattande kalkstensfyndighet. 1948 påbörjades brytningen av kalk . Cementfabriken, ritad av arkitekt Lennart Tham , invigdes ett år senare och var då en av världens största och modernaste med en kapacitet på cirka 1 200 ton cement per dygn. Förutom fabriksbyggnader och hamn byggdes också en 700 meter lång linbana för att frakta kalk från brottet till fabriken. 

1981 lades cementa ned och hade fram tills dess brutit över 15 miljoner ton sten och tillverkat 11 miljoner ton cement.

läs gärna mer om Stora Vika och kalkbrottets historia 

Kalkbrottet och naturen runt om kring har besökts av boende och besökare, naturentusiaster, dykare mm 

  • en fantastisk badplats med kristallkart vatten, på vintern då kalkbrottets sjö frusit till is har boende åkt skridskor 
  • dykentusiaster har varit här och dykt (ca 23 meter djupt, rymmer 1.7 miljoner kubikmeter vatten), se bilder från Dykarna.
  • naturpromenader längs vackra naturstigar, både korta och långa 
  • fjärilsstigen med sina 44 rödlistade fjärilsarter, vattensalamander och unik blomsterfauna
  • konstnärer målar av den skimrande kalkmarmorn som speglar sig i det rena klarblåa vattnet, bl.a kostnärinnan BodilP
  • fotografer fotograferar Kalkbrottet vid olika årstider i solens upp och nedgångar
  • skulptör hämtar den vita kalkmarmorn till sina skulpturer, bl.a stenkonstnären Sam Westerholm
  • naturfotografer & naturantusiaster
  • forsknings- och utbildlingsplats för geologer och amatörgeologer
  • intressant besöksplats för ornitologer, fjärilsskådare, entomologer, mykologer, herpetologer mm

År 2010 köpte Stora Vika Fastigheter AB Kalkbrottet och sedan dess har det använts till upplag av bl.a returflis

Våren 2013 kommer informationen, markägaren Stora Vika Fastigheter AB har anlitat ett förtag som ska tömma kalkbrottet på allt vatten, fylla igen med miljöfarligt avfall, göra industriyta till bl.a. en deponi av miljöfarligt avfall samt rena giftiga jordmassor.

Förhandlingar om markbyte mellan Nynäshamns Eko kommun och Stora Vika Fastigheter har snart pågått i ett år (sedan hösten 2014) utan att kommit någon stans, kan det vara så att Stora Vika Fastigheter AB förhalar och väntar på att det anlitade företaget ska lämna in ansökan till Mark & Miljödomstolen.... 

Nynäshamns Kommun vill INTE att kalkbrottet ska bli till industriyta och deponi för miljlfarligt avfall, i våras 2015 gick Nynäshamns Eko Kommun ut med att de kommer att detaljplanera kalkbrottet med omnejd till ett Naturreservat / Natur och Rekreationområde. Frågan är om Nynäshamns Eko Kommun hinner detaljplanera området innan markägaren Stora Vika Fastigheter AB´s  anlitade företag lämnar in ansökan till Mark och Miljödomstolen Nacka Tingsrätt. 

Kalkbrottet Stora Vika med sitt unika utbud har alla förutsättningar att bli lika stort och välbesökt som som Dahlhalla eller Blålagunen.

Hösten 2014 sattes stängsel upp vid ingången till kalkbrottet.

Kalkbrottets Vänner & Stora Vika Byalag engagerar sig i kalkbrottets framtid